1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, етнография, неизвестни

Жени и деца, облечени в характерни за Беломорска Тракия носии в селище, освободено от Българската войска, 1912 г.