Всички снимки от 1910-1920 ( 1085 )

Снимка с автограф на Стефан Македонски, един от основателите на Музикалния театър, чието име носи днес, София, 1919 г.

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Български учени на излет край Своге. От ляво на дясно: проф. Гаврил Кацаров, д-р Богдан Филов, Рафаил Попов, Васил Аврамов, Никола Мушмов (прав), неизвестен, проф. Йордан Иванов, неизвестен, Атанас Чилингиров (?), край р. Искър, лято 1914 г.

 1910-1920, личности, наука, професии, туризъм 

Имена: , , , , , ,

Македонски албанци, жители на Охрид, 1913 г.

 1910-1920, Охрид, албанци, етнография, етноси 

Изглед от Робърт колеж към Босфора и една от кулите на крепостта Румелихисар, Цариград (Истанбул), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, архитектура, гимназиално, корабоплаване, образование 

Изглед към Босфора, Цариград (Истанбул), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, архитектура, корабоплаване, храмове 

Сгради по крайбрежната улица на квартал Бебек, Цариград, горе на хълма - Робърт колеж (днес Bosphorus University), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, архитектура, гимназиално, корабоплаване, образование 

Крайбрежната улица на квартал Бебек, Цариград (Истанбул), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, бит, впрегатен, корабоплаване, транспорт 

Елегантно облечени дами, офицер и местен жител край крепостната стена на Константинопол (Цариград), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, археология, бит, туризъм 

Цариград, спортни упражнения (състезание) в двора на Робърт колеж, началото на XX век

 1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, спорт 

Цариград, параходи и лодки на кей в Босфора, началото на XX век

 1910-1920, Цариград, корабоплаване, транспорт