1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, спорт

Цариград, спортни упражнения (състезание) в двора на Робърт колеж, началото на XX век