Всички снимки от албанци ( 3 )

София, началото на ХХ век, албанец - продавач на захарен сироп, облечен в характерна носия

 1900-1910, София, албанци, етнография, етноси, улична търговия 

Македонски албанци, жители на Охрид, 1913 г.

 1910-1920, Охрид, албанци, етнография, етноси 

Албанец, продавач на сироп, София, началото на ХХ век

 1910-1920, София, албанци, етнография, етноси, занаяти, търговия, улична търговия