Всички снимки от 1910-1920 ( 1085 )

Надписана: “Фотографирахме се след водосвета в нашия кораб”, пристанище Варна, 1910 г.

 1910-1920, Варна, корабоплаване, транспорт 

Младо семейство от Орхание (Ботевград), 1915 г.

 1910-1920, Ботевград (Орхание), бит, семейство 

Елегантно облечен мъж с книга, началото на ХХ век

 1910-1920, бит, мода, паркове 

Млад мъж, облечен в болничен халат, надписана: “Бояджиева, изпращам Ви скромната си физиомуцуна, София, 1913 г.”

 1910-1920, София, забавни 

Елегантно облечена компания, неизвестно къде, 1918 г.

 1910-1920, бит, мода 

Пещера, 1916 г., деца с дървени пушки-играчки

 1910-1920, Пещера, бит 

Надписана: 7 януарий, 1917 г. Основаване на Скопския градски драматичен театър, трети отляво, прав - артистът Иван Станев

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

3 януарий 1918 г. – Чалаклий, Дойранско, артистът от полевия театър Иван Станев (клекнал) играе ръченица с войници

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

Трупата на Свободен театър “Оперета и драма”, София, сезон 1918-19 г., втори сред седналите (отдясно наляво) е ръководителят и Стоян Бъчваров, първият състав и първата снимка на Националния музикален театър “Стефан Македонски”

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър 

Имена:

Трупата на артистите от Свободен оперетен театър, сезон 1919-20 г., София

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър