1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, лица, театър

Снимка с автограф на Стефан Македонски, един от основателите на Музикалния театър, чието име носи днес, София, 1919 г.

Имена: