Всички снимки от военно обучение ( 64 )

Скопска школа за запасни офицери, личен състав и командири с началник подполковник Борис Дрангов, Скопие 1916-1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение 

Имена:

Взвод от Скопската школа за запасни офицери на учение край манастира Свети Никола, устието на р. Треска, 1916-1917г.

 1910-1920, военни, военно обучение 

Полево занятие на Скопската школа за запасни офицери в планината Водно, 1916-1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение 

Полево занятие на Скопската школа за запасни офицери, 1916-1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение 

Строеви развод, проведен от началника на Скопската школа за запасни офицери подполковник Борис Дрангов, Скопие 1916-1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение 

Имена:

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, празници, събития 

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, събития 

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, вдясно с гръб - полковник Борис Дрангов, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, паради 

Имена:

Юнашки дружества и школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, паради, събития, юнаци 

София, Военното на Н.В. училище, офицери с учебен автомобил Мерцедес, 1916г.

 1910-1920, София, автомобили, военни, военно обучение, моторизирани