1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, събития

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, 1917г.