1910-1920, Скопие, военни, военно обучение

Полево занятие на Скопската школа за запасни офицери в планината Водно, 1916-1917г.