1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, паради

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, вдясно с гръб - полковник Борис Дрангов, 1917г.

Имена: