Всички снимки от военно обучение ( 64 )

Учебно занятие на юнкери, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, военно обучение 

Юнкери на учебно занятие, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, военно обучение 

Юнкери, заловили член на Оранжевата гвардия след деветоюнския преврат за свалянето на режима на Александър Стамболийски, София, юни 1923 г.

 1920-1930, София, военни, военно обучение, правосъдие, събития 

София, Военното училище - главният вход, около 1910-12 г.

 1910-1920, София, военно обучение