1910-1920, Скопие, военни, военно обучение

Скопска школа за запасни офицери, личен състав и командири с началник подполковник Борис Дрангов, Скопие 1916-1917г.

Имена: