Всички снимки от военно обучение ( 64 )

Порталът на Школата за запасни офицери в София и трамвай № 2, края на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, военни, военно обучение, градски транспорт, транспорт 

Генерал Владимир Заимов (дясно) като кадет във Военното училище, началото на ХХ век

 1900-1910, Колекция Михаил Заимов, военни, военно обучение 

Имена:

Юнкери от Военното училище в София с ръководителя си, 1907г.

 1900-1910, София, военни, военно обучение 

София, юнкери от Военното училище с ръководителя си, пред входа на училището, 1907г.

 1900-1910, София, военни, военно обучение 

София, столовата за хранене във Военното на Н.В. училище, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, военни, военно обучение, интериор 

София, Военното на Н.В. училище, подготовка за парад или маневри, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, военни, военно обучение, събития 

Занятия на плаца на училището, 1940г.

 1930-1940, военни, военно обучение 

Занятия на плаца на училището, 1940г.

 1930-1940, военни, военно обучение 

Водосвет на младите войници преди започване на обучението, София, 1929г.

 1920-1930, София, военни, военно обучение, събития 

Юнкери по време на учебно занятие, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, военно обучение