1910-1920, военни, военно обучение

Взвод от Скопската школа за запасни офицери на учение край манастира Свети Никола, устието на р. Треска, 1916-1917г.