1920-1930, военни, пехота

Строева подготовка за маневри, 20-те години на ХХ век