1800-1900, Цариград, българи в чужбина, откривания, религия, събития, храмове

Цариград, освещаването на новата, българска "желязна" църква "Св.вкмч. Стефан", 8 септември 1898 г.