1800-1900, култура и изкуство, литература, лица, личности, учители

Петко Р. Славейков (1827-1895) - голям български възрожденец и учител, един от основоположниците на българската литература

Имена: