Всички снимки от месец Май 2012 ( 140 )

Разчистване на руините от хана на Дим. Пеев - една от най-големите сгради в Папазлий, разрушен до основи от земетресението. Ханът е бил грамадна, двуетажна постройка с много стаи и модерни обори на шосето Пловдив-Цариград, където пътниците са намирали винаги подслон, май 1928 г.

 1920-1930, Папазлий, бедствия, земетресения, панорами 

Разрушена къща от земетресението в Папазлий (Поповица), седналият дълбоко опечален селянин е единственият останал жив от семейството - под развалините на сградата са намерили смъртта си близките и добитъка му, май 1928 г.

 1920-1930, Папазлий, бедствия, земетресения 

След земетръса част от село Дуванджа (Чалъкови) е наводнено, поради хлътване на почвата, май 1928 г.

 1920-1930, Дуванджа, бедствия, земетресения, наводнения, панорами 

Новото село Дуванджа (дн. Чалъкови), настанено в колиби на северните височини в близост до селото, разрушено при земетръса, май 1928 г.

 1920-1930, Дуванджа, бедствия, бит, земетресения, панорами 

Помощник кметът на село Дуванджа (днес село Чалъкови), Пловдивско, дава нареждане на жените за запазване на чистотата и реда в новите жилища - колиби, в които са настанени жителите на селото след голямото земетресение, май 1928 г.

 1920-1930, Дуванджа, бедствия, бит, земетресения 

Фронтова снимка с надпис: “Изглед от Славната река Черна”, юли 1918 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Родопите, военни, панорами 

Абитуриентки със своите учители, Русе 1901 г.

 1900-1910, Русе, гимназиално, мода, образование, панорами, учители 

Абитуриенти от Първа софийска мъжка гимназия, май 1930 г.

 1930-1940, София, гимназиално, мода, образование 

Ученици от ІІ клас в Разград от училищния театрален състав с ръководител поручик Разсуканов, 24 май 1911 г.

 1910-1920, 24 май, Разград, образование, основно, празници, театър, учители 

Гимназисти последен клас от Първа софийска мъжка гимназия, заснети на 23 май 1930 г.

 1930-1940, София, гимназиално, образование