Всички снимки от Папазлий ( 2 )

Разчистване на руините от хана на Дим. Пеев - една от най-големите сгради в Папазлий, разрушен до основи от земетресението. Ханът е бил грамадна, двуетажна постройка с много стаи и модерни обори на шосето Пловдив-Цариград, където пътниците са намирали винаги подслон, май 1928 г.

 1920-1930, Папазлий, бедствия, земетресения, панорами 

Разрушена къща от земетресението в Папазлий (Поповица), седналият дълбоко опечален селянин е единственият останал жив от семейството - под развалините на сградата са намерили смъртта си близките и добитъка му, май 1928 г.

 1920-1930, Папазлий, бедствия, земетресения