1930-1940, София, гимназиално, образование

Гимназисти последен клас от Първа софийска мъжка гимназия, заснети на 23 май 1930 г.