Всички снимки от наводнения ( 5 )

Наводнение в село Константин, Еленско, 1932 г.

 1930-1940, Константин, бедствия, наводнения, панорами, събития 

След земетръса част от село Дуванджа (Чалъкови) е наводнено, поради хлътване на почвата, май 1928 г.

 1920-1930, Дуванджа, бедствия, земетресения, наводнения, панорами 

Наводненият изкоп, предвиден за основи на бъдещия Народен музей и на Народна библиотека на братя Евлоги и Христо Георгиеви, София, пред Офицерския клуб, около 1916-18 г.

 1910-1920, София, архитектура, бедствия, наводнения, събития 

Наводнение, неизвестно къде - на табелата на сградата се различава надпис “такламсъ”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бедствия, наводнения, неизвестни, събития 

Видин, спасяване от голямото наводнение през 1942 г.

 1940-1950, Видин, бедствия, наводнения, събития