1910-1920, 24 май, Разград, образование, основно, празници, театър, учители

Ученици от ІІ клас в Разград от училищния театрален състав с ръководител поручик Разсуканов, 24 май 1911 г.