увеличи снимката | 1920-1930, Дуванджа, бедствия, бит, земетресения, панорами

Новото село Дуванджа (дн. Чалъкови), настанено в колиби на северните височини в близост до селото, разрушено при земетръса, май 1928 г.