увеличи снимката | 1920-1930, Дуванджа, бедствия, земетресения, наводнения, панорами

След земетръса част от село Дуванджа (Чалъкови) е наводнено, поради хлътване на почвата, май 1928 г.