1930-1940, София, гимназиално, мода, образование

Абитуриенти от Първа софийска мъжка гимназия, май 1930 г.