1940-1950, Втора световна война (1939-1945), автомобили, автотранспорт, военни, транспорт

Фиат Тополино (FIAT Topolino) със софийска регистрация и табелка БД, обозначаваща превозните средства, мобилизирани в годините на войната. 40-те години на ХХ век