1930-1940, София, транспорт

Монтаж на 8-тонен кантар за превозни средства, София, 30-те години на ХХ век