1920-1930, автомобили, автотранспорт, транспорт

Автомобил, използван за междуселищни пътнически превози, натоварен за път. Неизвестно къде, 20-те години на ХХ век