1940-1950, София, личности, наука, правителство

Министър-председателят проф. Богдан Филов в работния си кабинет в София, 2 март 1943 г.

Имена: