1920-1930, Велики Преслав, археология, наука

Разкопки на гроб със скелети около олтара на Кръглата църква (Златната църква), Велики Преслав, 1929 г.