1920-1930, София, паркове

София, ботаническата градина (разсадникът) в двора на тогавашната сграда на Физико-математическия факултет на ул.