1920-1930, София, паркове

София, ботаническата градина (разсадникът), ул.