1930-1940, Борисовата градина, София, паркове

София, обсерваторията в Борисовата градина, 1934г.