1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове

София, беседка в Борисовата градина, 1935г.