1980-1990, София, паркове

София, градината зад мавзолея - сега пред Двореца, 80-те години на ХХ век