1980-1990, София, паркове

София, градината пред Народния театър, 80-те години на ХХ век