Всички снимки от 23-ти пехотен Шипченски полк ( 25 )

Офицери от 23-ти пехотен Шипченски полк близо до Камен мост в Скопие, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, пехота 

Пропусквателен пост, застава в района на действие на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, гранични, пехота 

Окоп при позициите на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Охранителен пост при лагера на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войници от 23-ти пехотен Шипченски полк по време на отдих след битката, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Щабният телефон на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота, свързочни 

Гробове на загинали бойци от 23-ти пехотен Шипченски полк край Лерин, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Лерин, Първа световна война (1914-1918), военни, паметници, пехота 

Разузнавателен отред от 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войник от 23-ти пехотен Шипченски полк топи сняг за вода, Суха горица, между Охрид и Преспанското езеро 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Фронтовата баня - войници от 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота