Всички снимки от 23-ти пехотен Шипченски полк ( 25 )

Войници от 23-ти пехотен Шипченски полк изработват художествени предмети, Струмски фронт 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Бивакът на войската край село Слейче, 1917 г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), Слейче, военни, пехота 

Импровизирано полево “кафене” в бивака край село Слейче, 1917 г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), Слейче, военни, пехота 

Патрул в околностите на Преспанското езеро, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войската на стан, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота