1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Гардеробът на "предното охранение" (пост) на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1917г.