Всички снимки от пазари ( 56 )

Кърджали, товарни камили на пазара, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Кърджали, впрегатен, животновъдство, пазари, панорами, търговия 

Пазарен ден в град Казанлък, снимка от въздуха, 1926 г.

 1920-1930, Казанлък, от въздуха, пазари, търговия 

Смолян (Пашмаклъ), пазар в село Устово (сега квартал на Смолян), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Смолян, пазари, търговия 

София, Женският пазар, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, етнография, пазари, търговия 

София, “Римската стена”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, пазари, търговия 

Пловдив, папукчийската чаршия, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, занаяти, пазари, търговия 

Медникари (майстори, изработващи домакински съдове от мед) с продукцията си на пазара, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, занаяти, медникарство, пазари, търговия 

София, Женския пазар - в центъра пивница “Майска”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, кръчми, пазари, търговия 

Войник разговаря с жени, облечени в македонски носии, вероятно пазар в Охрид 1917г.

 1910-1920, Охрид, Първа световна война (1914-1918), етнография, пазари, търговия 

Севлиево, пазар в центъра на града, около Паметника на свободата, началото на ХХ век

 1910-1920, Севлиево, пазари, търговия