1930-1940, Смолян, пазари, търговия

Смолян (Пашмаклъ), пазар в село Устово (сега квартал на Смолян), 30-те години на ХХ век