Всички снимки от Кърджали ( 5 )

Кърджали, товарни камили на пазара, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Кърджали, впрегатен, животновъдство, пазари, панорами, търговия 

Кърджали, турското духовно училище (медресе), сега Исторически музей, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Кърджали, архитектура, образование, строителство 

Кърджали, улица в града, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Кърджали 

Кърджали, семеен обяд на чардака, 1931г.

 1930-1940, Кърджали, етнография, семейство 

Кърджали, турбините на водноелектрическата централа, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Кърджали, индустрия