Всички снимки от пазари ( 56 )

Мадан, кооперативен пазар, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, пазари, търговия 

София, пазар “Георги Кирков” (Женски пазар) 1987г.

 1980-1990, София, пазари, търговия 

София, продавач на фасул на пазара, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, пазари, търговия 

София, пазар на площад “Трапезица” пред хотел “Солун”, 1900г.

 1900-1910, София, архитектура, пазари, търговия, хотели 

Охрид, пазара - продавач на домати и краставици, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на дървени паници, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на гумени цървули (опинци) изработени от автомобилна гума, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на ковашки изделия и продавачка на лук, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - сергия за ръчно тъкани изделия ( гайтани, престилки), 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - сергия за червен пипер, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия