Всички снимки от пазари ( 56 )

Пазар в Русчук (Русе), началото на ХХ век

 1910-1920, Русе, етнография, пазари, търговия 

София, шопи в характерни носии на пазара, началото на ХХ век

 1900-1910, София, етнография, пазари, търговия 

Търново, пазар в града - продавач на гевреци, 1907 г.

 1900-1910, Велико Търново, етнография, пазари, търговия 

София, Женския пазар, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, пазари, търговия 

София, Женския пазар - продавач на грънци, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, пазари, търговия 

София, Житния пазар, края на ХIХ век

 1800-1900, София, архитектура, пазари