1930-1940, София, етнография, пазари, търговия

София, Женският пазар, 30-те години на ХХ век