1920-1930, Казанлък, от въздуха, пазари, търговия

Пазарен ден в град Казанлък, снимка от въздуха, 1926 г.