1910-1920, Охрид, Първа световна война (1914-1918), етнография, пазари, търговия

Войник разговаря с жени, облечени в македонски носии, вероятно пазар в Охрид 1917г.