1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, агрономи, гимназиално, земеделие, образование, професии, учители

Учител агроном от земеделското училище "Образцов чифлик" край Русе, пред тезгях с наредени стръкове див овес с цел изследване на растежа му, 1909 г.