1920-1930, етнография, земеделие

Жътвари по време на обяд, 20-те години на ХХ век