1920-1930, етнография, земеделие

Жена със сноп житни класове по време на жътва, Софийско, 20-те години на ХХ век